Ne Win

NE WIN (NAUNG SHU MAUNG, Bo — denir), birmanyalı general ve siyaset adamı (Paungdale, Prome İdarî bölgesi 1911). Büyük Britanya askerî okullarında ve Rangoon üniversitesinde okudu, Thakins’ler Sosyalist grubuna girdi. Temmuz 1941’de askerî öğrenime devam etmek üzere gizlice Japonya’ya giden «Otuz Arkadaş» grubuna da katıldı. Şubat 1942’de. Japon istilâsı sırasında istiklâl ordusunun öncü birliklerine kumanda etti ve 1943’te başkumandan oldu, fakat, Birmanya’lı idarecilerin çoğu gibi o da Japonya ittifakından ayrıldı, İngiliz ordularının dönebilmesi için çalıştı ve Halkın Hürriyeti için Antifaşist birlik’-in (A.F.P.F.L.) idaresine faal olarak katıldı. Bağımsızlığın ilânmdan itibaren sürekli olarak milletvekili seçilen Ne Win, U Nu’-nun bütün hükümetlerinde görev aldı. Halkın Hürriyeti için Antifaşist birliğin iç mücadelelerine son vermek için 1958’de iktidara geçti. 1960 Seçimleri sonucunda iktidarı U Nu’ya devretti, fakat, yeni bir hükümet darbesi sonunda 1%2’de tekrar başbakan oldu

Yorum yazın