Nazmi Ziya Güran Hayatı ve Eserleri

Nazmi Ziya Güran Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

Nazmi Ziya Güran , türk ressamı (İstanbul 1881-ay.y. 1937). Mülkiyeyi (1901), Sanayi-i Nefiseyi (Güzel Sanatlar akademisi) bitirdi (1908). ilk resim derslerini ressam Hoca Ali Rıza’dan alan sanatçı Paris’e giderek (1908) kısa bir süre Julian akademisinde, Marcel Bachet Royer’nin yanında, dört yıl da Cormon’un atelyesinde çalıştı. Paris Resim sergisine bir resmini kabul ettirdi (1912). Almanya, Avusturya müzelerinde incelemeler yaparak yurda döndü (1913). İzmir Muallim mektebi müdürlüğü, İstanbul ilk Tedrisat müfettişliği ile Güzel Sanatlar akademisi müdürlüğü (1918-1921, 1923-1927) ve akademide öğretmenlik yaptı. Üyesi olduğu Güzel Sanatlar birliğinin Ankara ve İstanbul’da açtığı sergilere katıldı. Güzel sanatlar akademisinde kişisel bir sergi açtı (1937). Paris’te edindiği batı tekniği ile Claude Monet, Cézanne, Signac gibi ressamların geliştirdiği izlenimcilik akımının yurdumuzda başarılı bir temsilcisi oldu. Bu akımı İstanbul görünümleri, yerli ışık ve renk özellikleri içinde ustaca uyguladı: Eserlerinden bir bölümü, ölümünden sonra, Resim ,ve Heykel müzesinde adını taşıyan salonda toplandı.

Yorum yazın