NAZIR İBRAHİM EFENDİ

NAZIR İBRAHİM EFENDİ, türk şairi ve bilgini (Edirne ? – ay.y. 1774). Doğduğu yerde medrese öğrenimi gördü. Sonra kadıhk mesleğine geçti. Görevli olarak bulunduğu sürece din, özellikle hadis konuları üstünde çalıştı. Eserleri: Risale-i Ehadis-i Kud-siye (Kudsî Hadisler Risalesi); Risale-i Erbain alâ Kelimeteyn (İki Kelime Hakkında Kırk Risale); Risale-i Hadis-i Erbain-i Se-lasiye (Üç Kırk Hadis Risalesi); Terceme-i Risale-i Etvar-ı Seba (Yedi Tutum Risalesi Tercümesi); İnsanname; Manzume-i Ahlâkiye (Ahlakî Manzume); Tuhfe-i Gülşeniye (Gülşenî Armağanı); Camiül Mucizat (Mucizeler Dergisi); Muhtasar Tarih-i Osmanî (Kısa Osmanlı Tarihi); Divan. (M)

Yorum yazın