Nazım Paşa kimdir

Nazım Paşa , türk kumandanı ve devlet adamı (İstanbul, ? – ay.y. 1913). Harbiyeyi bitirdi. İkinci Meşrutiyet’ten sonra Edirne’de İkinci ordu kumandanıyken Kâmil Paşa tarafından, orduda disiplini sağlayacağı ve askerleri siyasetten uzak tutabileceği düşüncesiyle harbiye nazırlığına getirilmek istendi; bu hareket İttihat ve Terakki tarafından iyi karşılanmadığı için Kâmil Paşa kabinesi düşürüldü. Nâzım Paşa önce Bağdat valiliğine, sonra da Hassa ordusu kumandanlığına tayin edildi. Balkan savaşı sırasında yeniden harbiye nazın oldu. Balkan savaşmın kaybedilmesini İttihat ve Terakki, Nâzım Paşanın idaresine yükledi. Babıâli baskınında öldürüldü. (M)

Yorum yazın