Nasuh Paşa kimdir

NASUH PAŞA, türk sadrazamı (öl. İstanbul 1614). Devşirme olarak saraya girdi. Zülüflü baltacı, müteferrika çavuşluğuyle Zile voyvodası, kapıcılar kethüdası (1599), Halep beylerbeyi (1503), Sivas beylerbeyi (1604) oldu. Celâlî Uzun Halil üstüne gönderildi. Bolvadin köprüsünde yenildi; Cigalazade Sinan Paşanın yerine üçüncü vezirlikle doğu serdarlığma tayin edildi ve ayrıca Bağdat valiliği verildi. Bu göreve giderken yolda, Tavil Mehmed’in baskınına uğradı (1606); yaralı olarak Cezire’ye gelebildi. Celâlî isyanlarını bastırmakla görevlendirilen Kuyucu Murad Paşanın çağrılarına uymayan Nasuh Paşa, daha sonra Bayburt’ta ondan af diledi (1608). Iran Şahmın Bağdat’ı alacağı haberi duyulunca

İran’a saldırma emri aldı (1609). Murad Paşa ile İran seferine çıktı. Kuyucu Murad Paşa ölünce sadrazam oldu (1610). Başlayan barış görüşmelerinin sonucunu bekledi; bu sırada Ayşe Sultan ile nikâhtandı. İranlIlar ile kendi adını taşıyan antlaşmayı yaptı (1612). Aynı yıl, AvusturyalIlar ile de Zitvotorok antlaşmasını imzaladı. Sadrazamlığı boyunca Malta ve Floransa donanmalarıyle mücadele etti; bu arada âsi Manoğlu Fahreddin’in yenilmesine, Suriye’deki dürzî isyanının bastırılmasına çalıştı. Sinop’u yağmalayan Kazakları, Şakşakî İbrahim Paşa kuvvetleriyle yenilgiye uğrattı. Müftü Hocazade Mehmed Efendi ile Hacei Sultanî Mustafa Efendiyi öldürterek Arnavuluk’a kaçmak istediği Ahmede iletilince, padişah Nasuh Paşayı idam ettirdi. (M)

Nasuhpaşa hamamı, Bursa’da Nasuh Paşa tarafından yaptırılan (1477) hamam. Gelibolu camiinin vakfıydı. XV. yy.dan sonra yalnız erkekler bölümü işletildi.

Yorum yazın