Naşit Özcan kimdir

Naşit Özcan kimdir – Naşit Özcan hayatı hakkında bilgiler
Naşit Özcan, Komik Naşit de denir, türk tiyatro oyuncusu (İstanbul 1886-ay.y. 1938). İlköğrenimini yaptıktan sonra Mızıkayı Hümayuna girdi (1900). Saray için bir ortaoyunu topluluğu kuran Abdürrezzak Efendinin yanında ilk temaşa çalışmalarına başladı. Saray tarafından Fransa’ya gönderildi; Paris’te bir süre çalışarak batı tiyatrosu hakkında bilgi ve görgüsünü artırdı. Dönüşünde sarayda oyunlar veren M. Bertrand yönetimindeki pandomima topluluğunun oyunlarına katıldı. Ayrıca, Büyük İtalyan Operet heyeti ve Güllü Agop Efendi tarafından sarayda kurulan Dram bölümünün oyunlarında da rol aldı. İttihatçılar tarafından yapılan mabeyn tensikatında Abdürrezzak Efendi ile birlikte açığa çıkarıldı (1910). Bir süre Kavuklu Hamdi’nin yanında çalıştı (1910-1911). Aynı yıl Üsküdar’da temsiller veren Sahnei Nevin topluluğuna girdi. Osmanlı Komedi kumpanyasını yönetti. Türkiye’de ilk olarak tiyatro oyununda sahnede sessiz filimden yararlandı (1911). Kendi başına bir topluluk kurdu. Bu toplulukla Direklerarası’n-daki Fevziye tiyatrosunda ve Eyüpsultan’-da temsiller verdi (1912-1914). Şehzadebaşı’ndaki Şark tiyatrosu ve Millet tiyatrosunda çalıştı. Kurduğu çeşitli tiyatro top-luluklarıyle sahne çalışmalarını Cumhuriyet döneminde de sürdürdü. 40 Yılı bulan sahne hayatının yanı sıra, ortaoyunu, kukla ve karagöz çalışmaları da yaptı; filim çevirdi. Tuluat sanatının ustalarındandı. Dü-etto, kuvartetto adlarıyle mızıka eşliğinde iki veya dört kişilik şarkılı komik skeçler (Leblebeci Düettosu, Kalaycı Kuvartettosu), taklitli seri komediler (Haremağası Evleniyor, Haremağası Ut Meşkediyor y. b.) türk sahnesine getirdiği yenilikler arasındadır. Tuluat oyunlarının ibiş*ine kişilik kazandıran da Naşit’tir. Kadınlı erkekli çeşitli mahallî tiplerin (arabacı, helvacı, macuncu v.b.) ve azınlıkların taklitlerini yapmakta ustaydı. Ayrıca, birçok hayvan taklidini kendi ustalarından da üstün bir ba-şarıyle yapardı. Yüzlerce oyunda yüzlerce tip ve karakteri canlandırdı. — Tiyatro sanatçıları Adile ÖZCAN (İstanbul 1930) ve Selim ÖZCAN (İstanbul 1928) Naşit’in çocuklarıdır. (M)

Yorum yazın