Nasırüddin Mehmet Bey

Nasırüddin Mehmet Bey kimdir – Nasıreddin Mehmed Bey kimdir
Nasırüddin Mehmet Bey, Karaman beyi (öl. Antalya 1423). Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey ile Murad I’in kızı Melek Hatunun oğlu. Babasının Yıldırım Bayezid tarafından öldürülmesinden sonra (1398), annesi ve Ali adlı kardeşiyle Bursa’da tutuklandı. Ankara savaşından sonra Timur’un torunu Mehmed Mirza tarafından kurtarılarak, Karaman beyi oldu (1402). Larende, Eğridir, Kayseri ve merkez yaptığı Konya’da Timur adına para bastırdı. Osmanlı padişahlarının dostu Germiyan hükümdarı Yakup Beyin topraklarından Afyon, Karahisar, Kütahya yörelerini işgal ederek Bursa’ya kadar geldi. Şehri kuşattı; fakat Çelebi Mehmed’in yaklaşması üzerine geri çekildi (1413). Arkasmdan gelen Çelebi Mehmed’in Konya kuşatması başarısız oldu. Yapılan antlaşma ile Mehmed Bey, Germiyanlılardan aldığı şehirleri OsmanlIlara bıraktı (1414). Bu antlaşma Mehmed Bey tarafından bozulunca Anadolu beylerbeyi Bayezid Paşa tarafından esir alınarak Ankara’da bulunan Çelebi Mehmed’in yanına getirildi. Mehmed Bey, antlaşmaya uyacağına söz vererek serbest bırakıldı (1415). Ramazanoğlu Ahmed Beyin işgal ettiği Tarsus, oğlu Mustafa Bey tarafından geri alındı. Memlûkların yardımını sağlayan Ramazan-oğlu, Tarsus’u yeniden ele geçirdi. Memlûk sultanı Melik Müeyyed Şah, oğlu İbrahim’i Karaman ülkesine göndererek Kayseri ve Larende’yi de ele geçirince, Mehmed Bey Taşeli’ne kaçtı (1419). Memlûklara esir düşerek JCahire’ye gönderildi (1420). Bir yıl sonra affedilerek Karaman’a döndü. Çelebi Mehmed’in ölümüyle çıkan karışıklıklardan yararlandı ve Hamidoğlu Osman Bey ile birleşerek Antalya’yı kuşattı. Bu kuşatma sırasında bir gülle isabetiyle öldü, (m)

Yorum yazın