NÂSIRÜDDEVLE

NÂSIRÜDDEVLE (Ebu Muhammed Haşan), hamdanî hükümdarı (öl. 968). Musul’un yönetimi için babası Abdullah’ın yardımcısı oldu. Babası ölünce yönetimi ele aldı (929). Hamdanîler bu sırada Abbasîlerin gittikçe zayıfladığını görerek kendi topraklarını genişletmeğe başladılar. Nâsırüddevle bu amaçla, Elcezire ve Kuzey Suriye’nin büyük bir kısmını ele geçirdi. Azerbaycan’ı almak için iki teşebbüste bulundu; başarı kazanamadı. 938’den itibaren Abbasîlere ödemekte olduğu vergiyi kesti. 941’de Musul’a gelen halife Muttaki, Hamdanîlerin himayesine girdi ve Hasan’a Nâsırüddevle unvanını vererek onu emîrülümera tayin etti. Fakat Bağdat’ta türk kumandanı Tüzün, halifenin bu kararını bozdurdu ve kendisini aynı makama tayin ettirdi. 943’te tekrar Hamdanîlere sığınan halife, yine Tüzün’ün kudretine boyun eğmek zorunda kaldı. 945’te Tüzün’ün ölümü, Nâsırüddevle’ye tekrar emîr olma imkânı verdi; fakat aynı yıl Bağdat’ın Bü-veyhîler tarafmdan elde edilmesi buna engel oldu. Büveyhit emîri Muizüddevle ile yaptığı mücadeleyi kaybetti (956). 964’te Musul üstüne yürüyen Muizüddevle, Musul ve Nusaybin’i ele geçirdi ve Nâsırüddevle’-nin vergi vermesi şartıyle barış yapıldı. Bu iki devlet arasında 967’de tekrar savaş çıktı ve mücadele Nâsırüddevle’nin esir olmasıyle son buldu. (M)

Yorum yazın