Nasır Ali

NÂSIR ALİ, iranlı şair (öl. Delhi 1697). Bazı kaynaklarda birçok seyahatten sonra Hindistan’ın Sarhind ilinde yerleştiği yazılıdır. Nâsır Ali, oturduğu şehrin valisi Seyf Han Bedahşi ve emîrülümera Zülfikar Hanın sevgisini kazandı, onlar tarafından korundu. Dıvan’ından başka Şeyh Cammân’-dan manzum bir tercümesi de vardır. (M) NÂSIR bin ALENNAS, beşinci hammadî hükümdarı, (öl. Nâsıriye 1088). Amcasının oğlu Bulukkin bin Muhammed’in yerine geçti. Valisi isyan eden Biskra’yı aldı. Amacı, Kayrevan devletinin parçlanmasmdan yararlanarak ülkesini genişletmekti. Bölgedeki asayişsizlikten bıkan Kastiliya, Tunus ve çevresi halkı onun himayesini kabul etti. Arap kabilesi Asbec’lerle birleşerek Ziri’lere ve Riyah’lara karşı çıktı (1064); fakat Fas Zenata’larının da katıldığı ordusu Sufes’te yenildi. Barış görüşmelerinin bir sonuca varmaması üzerine Asbec’ler tarafından desteklenen Nâsır, Laribus ve Kayrevan’a girdi (1067). Zenata reisini ve kendisine isyan etmiş olan âsileri işkenceyle öldürttü. Asbec’ler tehlikeli olmağa başlaymca onlardan ayrılarak Berberîler bölgesinde Nâsınye’yi (Bicaye) aldı ve merkez yaptı. Muhteşem İnci sarayını (Kasrül Lulu) burada yaptırdı (1068). ölümünden sonra yerine oğlu Mansur geçti. (M)

Yorum yazın