NARDO Di CİONE

NARDO Di CİONE, İtalyan ressamı (Floransa [?] – ay.y. 1366), İacopo di Cione ve Andrea Orcagna’nın kardeşi. Santa Maria Novella’nın koro yerinde ve Santa Croce’-nin sahnında Andrea ile çalıştı. En önemli eseri olan Adalet, Cennet, Cehennem fresklerinde (Floransa, Santa Maria Novella, Strozzi şapeli), Stefano ve Maso gibi önemli giotto’cuları izlediği görülür. Maso’-nun ince ve aydınlık renklerini benimsemekle beıaber, kabartmayı yumuşatmış ve derinlik duygusunu hafifletmiştir. (L)

Yorum yazın