Narcissus

NARCİSSUS, imparator Claudius’un azatlı kölesi (öl. M.S. 54). İmparatorun sekreteriydi. Aç gözlü bir adamdı. Gerçekte, imparatorluğu azatlı birkaç köle ile birlikte o yönetiyordu. Hükümdara, diğer işlerde olduğu gibi, büyük bayındırlık işlerinde de çok iyi bir rehber oldu. Saltanatın başlangıcında, Britanya’ya çıkartma yapacak olan birliklerin ayaklanmasını bastırmakla görevlendirildi. Ab Epistulis bürosunu ve Fucino gölü çalışmalarını yönetti. Messalina ile anlaştı, sonra da tam vaktinde, imparatorluğu kurtarmayı başardı. Britannicus’-un taraftarı ve Agrippina’nın düşmanı olan Narcissus, Neron’un tahta çıktığı sırada, Agrippina’nın kışkırtmasıyle öldürüldü.

Yorum yazın