Naom Paşa

NAOM PAŞA, türk devlet adamı (İstanbul 1850 – Paris 1911). Doktor Cebrail Efendinin oğlu. İlk memurluğu Hariciye Tahrirat kalemindeydi. Petersburg elçiliğinde birinci kâtiplik yaptı. Berlin kongresine (1878) gönderilen birinci delege Kara Te-odori Paşanın kâtibi, sonra tahriratı hariciye kâtibi, vezir rütbesiyle Cebelilüb-nan mutasarrıfı (1892) ve hariciye müsteşarı oldu, ikinci Meşrutiyetten sonra kurulan Sait Paşa kabinesinde nafıa nazırlığına getirildi. Birkaç gün sonra kabine düşünce tekrar hariciye müsteşarlığına döndü. Son görevi Paris elçiliğiydi. (M)

Yorum yazın