Nahman Syrkin

Nahman Syrkin

 

beyaz rusya asıllı siyonist devlet adamı (1869-1924). Die juden-fıage und der Sozialistische Judenstaat (Yahudi Meselesi ve Sosyalist Yahudi Devleti) [1898] adlı eserinde, bir yahudi devletinin ancak sosyalist temele dayandığı takdirde gerçekleşebileceğini savundu; kısa süre sonra, yahudi gençliğine bir çağnda bulunarak Siyonist Sosyalist partiyi kurdu (1909); çiftçi siyonizmini (Poale Sion) benimsedi, 1920’de Filistin’de bir soruşturma komisyonuna katılmakla görevlendirildi.

Yorum yazın