NACİM EFENDİ

NACİM EFENDİ (Abdurrahman), türk şairi (İstanbul 1833 – Harput 1895). Süleymaniye ve Bağdat’ta medrese öğrenimi gördü. İstanbul kütüphane müfettişliği, Beyazıt rüştiye hocalığı, müddeiumumîlik gibi görevlerde bulundu. Dinî konularda eser verdi: Gülzar-ı Edeb (Edebin Gül Bahçesi); Hediyetü-l Ümem ve Hulâsatül-Hikem (Ümmetlerin Armağanı ve Hikmetlerin ö-zü); Teshilü’l Tahsil (öğretimin özeti). [M]

Yorum yazın