Nabizade Nazım

Nabizade Nazım kimdir – Nabizade Nazım hayatı ve eserleri hakkında bilgiler
Nabizade Nazım , türk romancısı ve hikâyecisi (İstanbul 1862-ay.y. 1893). İstanbullu Nabi Efendinin oğlu. Mühendishanei Berrîi Hümayun idadisini topçu mülâzımı olarak bitirdi (1884). Erkânı Harbiye mektebine girdi; bu okuldan erkânıharp kolağası rütbesiyle mezun oldu. Bir süre matematik ve askerlik dersleri okuttuktan sonra Erkânı Haıbiye’de görevlendirildi. İki yıl Suriye’de çalıştı. Nabizade Nâzım, Karabibik* ve Zehra* adlı eserleriyle türk edebiyatında gerçekçi akıma öncülük etti. Konuısunu köy hayatından alan ilk yazılarını Servetifünun dergisinde yayımladı. Eserlerinde ele aldığı çevreyi gerçekçi bir açıdan inceler. Eserleri: Yadigârlarım (1886); Zavallı Kız (1889); Bir Hatıra (1890); Karabibik (1891); Sevda (1891); Hâlâ Güzel (1891); Seyyie-i Tesamüh (Hoş-görmenin Kötülüğü) [1892]; Bahtiyar mıdırlar; Zehra (1895). [M]

Yorum yazın