Muzaffer Uyguner Kimdir

Muzaffer Uyguner Kimdir

Muzaffer Uyguner (d. 7 Şubat 1923, Kandıra, Kocaeli), özellikle inceleme kitaplarıyla tanınan yazar.

Ortaöğrenimini 1941’de Trabzon Lisesi’n-de tamamladı. 1945’te Siyasal Bilgiler Oku-lu’nu (sonradan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) bitirdi. Maliye Bakanlı-ğı’nda başladığı memurluk yaşamını, Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olarak sürdürdü. 1966’da Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi’ne geçti. 1970’te İmar ve İskân Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanı oldu. 1978’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

İlk şiirleri ve yazıları 1936’da İzmit’te Türk Yolu gazetesinde çıkan Uyguner, 1943’ten sonra İnkılapçı Gençlik, İstanbul, Yaratış, Kaynak gibi dergilerde yayımlanan şiirleri ve yazılarıyla tanındı. 1955’te Varlık dergisinin açtığı bir yarışmada bir eleştiri yazısıyla ikincilik ödülü kazandı. Daha sonra eleştiri ve inceleme türünde yazılara yöneldi ve çeviriler yaptı. Şiirlerini içeren ilk kitabı Kayın Ağacı 1953’te yayımlandı. Memduh Şevket Esendal’ın ve Sait Faik Abasıyanık’ m bütün yapıtlarım derleyerek yayıma hazırladı. Öbür yapıtları arasında Sait Faik’in Hayatı (1959), Tarancı’nın Şiir Üzerine Düşünceleri (1960), Sait Faik Abasıyanık (1964, 1983), Yahya Kemal (1966, 1968), Cahit Sıtkı Tarancı (1966), Orhan Veli Kanık (1967), Reşat Nuri Güntekin (1967), Orhan Veli’nin Dil ve Şiir Üzerine Düşünceleri (1967), Halide Edip Adıvar (1968) sayılabilir.

Yorum yazın