Müstakimzade Süleyman Sadeddin

Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi Kimdir
Süleyman Sadeddin (müstakİmzade) (d. 1718, İstanbul – ö. 1787, İstanbul), ünlü kişilerin yaşamöykülerini anlattığı yapıtlarıyla tanınmış Osmanlı yazar.

Öğrenimini tamamladıktan sonra Nakşi-bendiye tarikatına girerek şeyhliğe kadar yükseldi. Aynı zamanda usta bir hattattı. Yazdığı 150’ye yakın yapıttan birçoğu Resa-il-i Müstakİmzade başlıklı mecmualarda toplanmıştır. 1744’te yazdığı Devhatii’l-Me-şayıh ve bu kitaba yazdığı zeylde (ek) şeyhülislamların yaşamöyküleri yer alır. Yapıta başka yazarlar da zeyller yazmıştır. Tuhfe-i Hattatın (1928, yay. Ibnülemin Mahmud Kemal İnal) adlı yapıtı, Osmanlı hattatlarının yaşamöykülerini kapsar. Kâtip Çelebi’nin Süllemu l-Vüsuiuna zeyl olarak yazdığı Arapça Mecelletü’ n-Nisab fi’n-Nisbi ve’l-Küna ve’l-Elkab, İslam dünyasının ünlü kişilerinin yaşamöykülerinden oluşur. Me-şayıhname-i İslam İstanbul’da ölmüş ünlü şeyhlerin yaşamöykülerini, Ayasofya Vânları olarak da bilinen Teracim-i Ahval-i Şuyuh-i Ayasofya Ayasofya Camisi’nde 1767’ye değin kürsü şeyhliği yapan kişilerin yaşamöykülerini içerir. Menâkıb-ı Melâ-miye-i Şuttâriye-i Bayrâmiye’de ise ünlü Melami ve Bayrami şeyhlerinin menkıbeleri yer alır.

Yorum yazın