Mustafa Süreyya Paşa

Mustafa Süreyya Paşa

Türk devlet adamı (İstanbul 1825 – Sivas 1879). Gümrükçü Osman Paşanın oğlu. İlk öğreniminden sonra Babıâli’de Mazbata odasına girdi, Âmedi odasına memur oldu (1849). Paris elçiliği başkâtipliğine getirildi. Rumeli payesiyle Kudüs mutasarrıfı oldu. Sonra Halep (1863), Aydın (1866) ve Bursa valiliklerine tayin edildi. Şûrayı Devlet Dahiliye dairesi reisi oldu, ikinci defa Halep (1871). Aydın, Ankara (1877) ve Sivas valiliklerinde bulundu (1878).

Yorum yazın