Mustafa Sunar

Mustafa Sunar

Kemani Eyyubi, türk bestecisi (İstanbul 1881-ay.y. 1959). Eniştesi Üsküdarlı Bestenigâr Ziya Beyin teşvikiyle küçük yaşta keman çalmağa başladı. Santurî ishak Efendiden ilk keman derslerini aldı. Daha sonra Kemanî Tatyos, Kemanî Ağa, Kemanî Memduh gibi devrin ünlü icracılarıyle Bolahenk Nuri Bey, İsmail Hakkı Beyden usul ve nazariyat dersleri aldı. Bahriye Nezareti Munasebe kaleminde çalıştı. Çeşitli okullarda musiki öğretmenliği yaptı (1923-1945). Sonra, İstanbul Konservatuvarı İcra heyetine girerek yalnız musikiyle uğraştı. Besteleri: altı Saz Semaisi (üçü kürdîli hicazkâr, ikisi sultanîyegâh, biri mahur); tahir buselik Longa; Hicaz Peşrev ve Nişaburek Peşrev. Ayrıca İlâhi, şarkı ve marş türünde eserleri vardır. (M)

Yorum yazın