Mustafa Şekip Tunç Kimdir

Mustafa Şekip Tunç Kimdir , Mustafa Şekip Tunç hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

(d. 1886, İstanbul -ö. 17 Ocak 1958, İstanbul), psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan yazar.

1908’de Mekteb-i Mülkiye’yi (bugün Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi), 1914’te de Cenevre Üniversitesi J. J. Rous-seau Enstitüsü’nü bitirdi. İstanbul Darül-muallimatı’nda öğretmen olarak çalıştı. 1916’da Darülfünun-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Pedagoji Kürsüsü müderris muavinliğine (doçent) atandı, 1919’da müderris (profesör) oldu. 1952’de ordinaryüs profesör olarak emekliye ayrıldı.

İnsan, Ağaç, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde sanat ve edebiyatla ilgili yazılar yazdı. Aynca çok sayıda çeviri yaptı ve özellikle Henri Bergson’un Türkiye’de tanınmasında önemli rol oynadı. Bergsonculuğun Türkiye’deki başlıca temsilcilerinden biri olan Tunç’un önemli yapıtları arasında Yeni Türk Kadını ve Ruhi Münasebetleri (1939), İnsan Ruhu Üzerinde Gezintiler (1943), Ruh Yapımız ve Onun Tipleri Bakımından Ahlak (1944), Ruh Âleminde (1945) ve Bir Din Felsefesine Doğru (1959) sayılabilir.

Yorum yazın