Mustafa Necati Uğural

Mustafa Necati Uğural kimdir – Mustafa Necati Uğural hayatı
Mustafa Necati Uğural , türk eğitimcisi (İzmir 1894 – Ankara 1929). İstanbul Hukuk mektebine devam etti. İzmir Muallim mektebinde öğretmenlik, Vasıf Çınar ile birlikte aynı yerde Şark mektebinde yönetmenlik (1915-1918), bir süre de avukatlık yaptı. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine (15 mayıs 1919) Balıkesir cephesinde kumlan millî çetelere katıldı. Kuvayı milliye kumandanı olarak Anzavur kuvvetlerine ve Yunanlılara karşı girişilen savaşlarda bulundu. Balıkesir’de yakın arkadaşı Vasıf Çınar ile birlikte çıkardığı İzmir’e Doğru adlı gazetede, Millî Kurtuluş hareketini destekleyen yazılar yazdı. Saruhan mebusu oldu (1920). Aynı yıl Samsun İstiklâl mahkemesinde ve B.M.M.’de kurulan Müdafai Hukuk Grubu kâtipliğinde çalıştı. Kastamonu ve Havalisi İstiklâl mahkemesi başkanlığına getirildi. Meclisin ikinci devresine İzmir mebusu olarak girdi, önce Mübadele, İmar ve İskân vekilliği (1923), sonra Adliye vekilliği (1924) yaptı. Kabinenin istifasıyle görevinden ayrıldı. Şeyh Sait isyanı üzerine doğuda kumlan istiklâl mahkemesinde bir hafta kadar savcılık yaptı. İki yıl kadar Muallimler Birliği reisliğinde bulundu (1923-1925). Maarif vekili oldu (1925) ve ölümüne kadar bu görevde kaldı. Tevhidi Tedrisat kanununun ilk uygulaması, Harf devrimi gibi batıya dönük atılımlar onun Maarif vekilliği devresine rastlar.

Yorum yazın