MÜSLİM bin UKBE

MÜSLİM bin UKBE, ernevî kumandanı (? – Müşellel 683). Murre kabilesindendi. Sıffîn savaşında emevî ordusunun bir kanadına kumanda etti. Muaviye’nin son zamanlarında bir süre naiplik yaptı. Medine müslümanlarını (ensar) itaat altına almak için gönderilen elçilik heyetine katıldı. Anlaşmaya varılamaması üzerine açılan seferin kumandanlığına getirildi. 683’-te yapılan savaşta’ ordusu Medine’ye girerek şehri yağmaladı. Bunun üzerine Mekke’de isyan eden Abdullah ibnül Zübeyr’in üstüne yürüdü. Hastalığı yüzünden kumandanlığı Hüseyin bin el-Numeyr’e bıraktı.

Yorum yazın