MÜSLİM bin KUREYŞ

MÜSLİM bin KUREYŞ, arap emîri (1022 ? – 1085). Ükeyl kabilesindendir. Babasının ölümünden sonra kabilesinin başına geçerek Musul’un yönetimini eline aldı. Şiîliğe eğilimi yüzünden Kahire’deki fatımî halifesini destekledi. Kabilesinin topraklarını genişletmek amacıyle Selçuklu sultanı Alparslan ile birleşti ve fatımî taraftarı Beni Kilab’a karşı savaştı (1070). Sultan Melik-şah’ın yardımıyle nüfuzunu birkaç yıl içinde Suriye’ye kadar genişletti, Halep’i aldı (1079). Urfa ile Harran’ı ve daha birçok küçük kaleyi ele geçirdi; böylece ülkesi Kuzey Suriye’den Fırat’a kadar uzandı. A-nadolu Selçuklularından Süleyman bin Ku-talmış üstüne yürüdü. Antakya yakınlarında yapılan savaşta bozguna uğradı, 400 kadar askeriyle birlikte öldürüldü. Müslim’in ölümüyle arap kabilelerinin Suriye ve Irak’taki hâkimiyeti sona erdi, bu yerler türk kumandanlarının eline geçti: (M)

Yorum yazın