MÜSLİM bin el-VELiD

MÜSLİM bin el-VELiD, arap şairi (Küfe 747 ? – Cürcan 823). Devlet adamları ve zenginlerle ilişkiler kurdu, onlara yazdığı manzum methiyelerle hayatını kazandı. Şehir ve toplum hayatını içki âlemlerini anlatan başarılı şiirler yazdı. Aşk şiirlerinden başka hicivleri de vardır. Arap şiirinde mecaz ve istiareleri ilk defa kullanan ve yeni bir üslûba sahip olan şairlerdendir. (M)

Yorum yazın