MÜSLİM bin el-HACCAC

MÜSLİM bin el-HACCAC (Ebül Hüseyn), iranlı hadis bilgini (Nişapur 817 veya 821 -ay.y. 875). İslâm dünyasında hadis derleyen altı kişiden İkincisi ve en çok güvenilenlerden biridir. Genç yaşında kendini hadis bilgisine verdiği, hadis derlemek için bu konuda çalışanların toplandığı Mısır, Irak ve Suriye’yi dolaştığı söylenir. Müslim, ağızdan ağıza söylenegelen hadislerin en güvenilir sayılan kimselerden derleme yolunu seçti. 300 000 Hadis derleyerek inceledikten sonra bunlar arasından seçtiklerini Sahih (Doğru) adlı kitabında topladı. (M)

Yorum yazın