Münasebetsiz Mehmet Ağa

Münasebetsiz Mehmet Ağa (veya Efendi), Mahmud II zamanında divan toplantılarına katılan Mehmed adlı biri toplantıda çok önemli bir konu görüşülürken ortaya atılır ve birden: «Padişahım, pederiniz merhum zuma çalar mıydı?» der. Bundan sonra bu zata münasebetsiz Mehmed Ağa (veya Efendi) dendi; halk arasında da bir toplulukta konu ile hiç ilgisi olmayan bir şey söyleyenler için de bu deyim kullanılagelmiştir.

Yorum yazın