MÜMİNZADE HASİP EFENDİ

MÜMİNZADE HASİP EFENDİ (Ahmed), türk tarihçisi (Bursa ? – ?, 1734). Muidlik ve kadılık görevlerinde bulundu. Bosna’daki kadılığı sırasında Silkü’l-Leâl (İnci Dizisi) admda, Osman l’den Mehmed II’ye kadar olan dönemi içine alan manzum bir Osmanlı tarihi yazdı. (M)

Yorum yazın