Müktefi kimdir

MÜKTEFİ (Ebu Muhammed Ali bin Ahmed, EL — denir), abbasî halifesi (878-908). Babası tarafmdan Rey’e vali tayın edildi (895). Elcezire valiliğini alınca Rakka’ya yerleşti. Babası ölünce Bağdat’a geldi ve halife oldu (902). Bağdat’taki yeraltı zindanlarını yıktırarak halkın sevgisini kazandı. Suriye’de karışıklık çıkaran Karma-tîler, Müktefi’nin yolladığı kumandan Muhammed bin Süleyman tarafından bozguna uğratıldı; Mısır’da Tolunlularm yönetimine son verildi. Bu arada yeniden harekete geçen Karmatîler, halifenin, Vasıf bin Savar Tiğin kumandasındaki kuvvetleri tarafmdan El-Kadisiye yakınında yemlgiye uğratıldı. Bizans ile yapılan savaşlar bu o-laylarla birlikte devam ediyordu. 1905’te Maraş, Misis (Yakapınar) ve Tarsus, bizans kumandanı Andronikos tarafmdan yağmalandı. Bir süre sonra üstünlük müslümanlara geçti, Andronikos da müslümanlara bağlandı. (M)

Yorum yazın