Mükrimin Halil Yinanç Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Mükrimin Halil Yinanç Kimdir – Mükrimin Halil Yinanç Hayatı ve Eserleri

Mükrimin Halil Yinanç ,tarihçi, öğretim üyesi (Elbistan 1898-istanbul 1961). İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdikten sonra (1919), Mülkiye Mektebinin sınavlarını da verdi (1921). Türk Tarihi Encümeninin genel sekreterliğini yürüttü (1921-1925), bir süre Paris’te araştırmalar yaptı, dönüşünde liselerde tarih öğretmeni olarak çalıştıktan sonra (Galatasaray, Kabataş) İÜ Edebiyat Fakültesine Ortaçağ Tarihi konusunda doçent olarak atandı (1928), profesörlüğe yükseldi (1931), Ordinaryüs sanını kazandı (1957). İslâm Ansiklopedisi’ne yazdığı bilimsel maddeler dışında TTK’nın kurucu üyesi olarak da görev aldı.

Başlıca eserleri: Düsturnâme-i Enverî (1928, methal 1929), Anadolu’nun Fethi (1934), XII. yy. tarihçileri ve müverrih Azımı (1937), Tanzimattan Meşrutiyete Kadar Bizde Tarihçilik (1940), Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri (1944) vb.

Yorum yazın