Mükerrem Kamil Su Hayatı ve Eserleri

Mükerrem Kamil Su Hayatı ve Eserleri

Mükerrem Kamil Su (d. 1906, Bursa – 1997), popüler romanlarıyla tanınmış yazar.

1922’de İstanbul Darülmuallimatı’nı (sonradan Çapa Kız Öğretmen Okulu) bitirdikten sonra, çeşitli yerlerde ilkokul öğretmeni olarak çalıştı. 1936’da Ankara’da Gazi Terbiye Enstitüsü’nde açılan sınavı kazanarak ortaokul Türkçe öğretmeni oldu. Balıkesir Lisesi’nde uzun yıllar edebiyat öğretmenliğinin ardından, Ankara Radyosu “Çocuk Saati” programının şeflik ve redaktörlüğünü üstlendi. Ayrıca, Tasvir gazetesinde günlük köşe yazıları yazdı.

Su, romanlarında daha çok aşk, tutku ve serüven gibi konuları ele almış, bunları olay örgüsünün ön planda olduğu bir anlatımla aktarmıştır. Çoğu gazetelerde tefrika edildikten sonra kitap olarak basılan romanları arasında, 1956’ya değin 10 basımı yapılan Sevgi ve Istırabım (1934), Sus Uyanmasın (1939, 1940), Çırpınan Sular (1941), Bir Avuç Kül (1944), Uyuyan Hatıralar (1944), İhtiras (1949), Gençliğimizin Rüzgârı(1955), Özlediğim Kadın (1959), Aynadaki Kız (1962), Ayrı Dünyalar (1964), Ben ve O (1970), Karakız (1977), Ata’nın Romanı (1977) sayılabilir.

Yorum yazın