Muhlis Sabahattin Ezgi hayatı ve eserleri

Muhlis Sabahattin Ezgi (1889 – 1947) operet bestecisi. Galatasaray Lisesi’nde okudu. Piyano, Türk ve Batı müziği öğrendi. 1908’de ittihat ve Terakki’ye muhalif olarak gazetecilik yaparken Avrupa’ya kaçmak zorunda kaldı. Politikayla uğraşmamak kaydıyla yurda dönmesine izin verilince birkaç yıl sonra İstanbul’a döndü. Operet bestecisi olarak ün yaptı. 1916-1942 yılları arasında 23 operet besteledi. Bazı operetleri (Çaresiz, Gül Fatma, Ayşe) çok tutuldu. Operetlerini kendisi yönetti. Ayrıca bir çok şarkı da besteledi.

Yorum yazın