Muhammed Nureddin

Muhammed Nureddin, artukoğlu emîri (öl. 1186). Babası Fahreddin Kara Arslan’ın ölümü üzerine hanedanın başına geçti (1174). Anadolu selçuklu sultanı Kılıç Arslan II’nin damadıydı. Karısına karşı kötü davrandığı için kayınpederi tarafından savaşla tehdit edildi. Bunun üzerine Salâhaddin Eyyubî’den yardım istedi. Bu, iki hükümdarın arasının açılmasına sebep oldu. Fakat bir süre sonra Kılıç Arslan ile Salâhaddin’in araları düzeldi. Salâhaddin Eyyubî’nin 1182’de Musul’a yaptığı seferde ona katıldı, buna karşılık Âmid şehri kendisine verildi. Ertesi yıl bir sonuç vermeyen Kerek kuşatmasında bulundu. Selâhaddin’in 1185’teki Musul seferine, hasta olduğu için gidemedi; bir süre sonra öldü, ölürken, Hasankeyf (Hısnı Keyfa) ve Âmid hükümdarlığını oğlu Kutbeddin Sokman’a (Sökmen) bıraktı. Bu durumu kabul etmeyen kardeşi İmadeddin, Harta-birt kalesini ele geçirdi ve burada Artukoğlu hanedanının başka bir kolunun hâkimiyetini sağladı. (M)

Yorum yazın