Muhammed Eyüb Han

Muhammed Eyüb Han (1908 – 1947) Pakistan devlet adamı. Hindistan ve İngiltere’de öğrenim gördü. General (1947), genelkurmay-başkanı (1951), milli savunma bakanı (1954) oldu. 1958’de ortaya çıkan siyasal bunalım üzerine İskender Mirza’nın yerine iktidarı ele alarak, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlendi (1958). Bir yıl sonra mareşal oldu (1959). Kurduğu otoriter rejim, Pakistan ekonomisini düzeltmediği gibi Hindistan – Pakistan savaşının çıkmasını da önleyemedi (1965 – 1966). Öğrenci hareketlerinin başlaması üzerine (1968) sıkıyönetim ilan ettiyse de 1969’da kaldırmak zorunda kaldı ve kısa bir süre sonra da görevinden çekildi.

Yorum yazın