Muhammed bin Hişam Mehdi

Muhammed bin Hişam Mehdi, Endülüs Emevîlerinin ikinci halifesi (öl. Kurtuba 1010). 1009’da kendi taraftarlarının hazırladığı bir isyan sonunda halife Hişam’ı düşürerek Kurtuba sarayına girmeyi başardı. Medinetüzzahire şehrini yağma ederek Amirîleri tamamıyle ortadan kaldırmak istedi. Medinetüzzahire’nin kurucusu büyük hacib Mansur, onun bu hareketlerine karşı çıktı. Fakat askerleri kendisini terk ettiği için Mehdî’nin adamları tarafından yakalandı ve öldürüldü (1009). Böylece iktidara yerleşen Mehdî çok geçmeden bir isyanla karşılaştı. Berberîlerin desteklediği isyan bastırıldı. Fakat kendilerine Emevî-lerden Süleyman bin Hakem’i önder seçen Berberîler, Kastilla’lılardan yardım alarak Kurtuba’yı ele geçirdiler. Mehdî Tuleytule’ye kaçtı (1009). Ertesi yıl Katalanlarla birleşerek Kurtuba üzerine yürüdü. Şehri yeniden aldı ve ikinci defa halife oldu (1010). Kısa süre sonra yakınlarının ihanetine uğradı ve amirî köleler tarafından öldürüldü, (m)

Yorum yazın