Muhammed bin Abdullah Hassan Mehdi

Muhammed bin Abdullah Hassan Mehdi, Somalili din ve siyaset adamı (1860-1920). Ogaden’in Bah Geri kabilesindendir. Gençliğinde din ve tasavvuf konularında incelemelerde bulundu. Mekke’ye gitti (1895). Burada Seyyid Muhammed Salih ile tanışarak taraftarları arasında yer aldı. Döndükten sonra Zulbahanta kabilesinin topraklarına yerleşti. Salihiye tarikatını yaymağa çalıştı. Bilgili ve güzel konuşan bir kimse olduğu için Ogadenler arasında kolayca taraftar kazandı. önceleri İngiliz yöneticileriyle iyi geçinen Mehdî, 1899’da ayaklanma hareketini başlattı. Taraftarlarını toplayarak, mehdîliğini ilân etti. Ayaklanmanın bastırılması için Habeşistan’a gönderilen kuvvetler başarı kazanamadı. 1901’de Swayne yönetimindeki İngiliz kuvvetleri Mehdî’yi Farzizzin’-de yenilgiye uğrattı. 1903’te Ingilizler üç koldan Mehdî’ye saldırdılar; ancak isyanlar önlenemedi. Bunun üzerine İngilizlerle Italyanlar aralarında anlaştılar; bu antlaşmaya göre Mehdî, Nugal vâdisimn İtalya’nın yönetim bölgesindeki lliğ’de oturacaktı (1905). Bir süre sonra Mehdî İngilizlerle Italyanlara karşı küçük çapta hareketlere girişti; fakat üzerine kuvvet gönderilmedi. Birinci Dünya savaşı sırasındaki olaylar, Mehdî’nin, kuvvetinin ve siyasî nüfuzunun azalmasına yol açtı. 1920’-de Ingilizler, Mehdî’nin bulunduğu Taleh’e yürüdüler. Mehdî Karanla kabilesinin topraklarına kaçtı ve orada öldü, (m)

Yorum yazın