Müeyyedzade Abdurrahman Efendi

Müeyyedzade Abdurrahman Efendi (müeyyedzade) (d. 1456, Amasya – ö. 1516, İstanbul), Osmanlı ulemasından, hattat ve şair.

1476’da Şiraz’a giderek, orada tanınmış bilginlerden ders aldı. II. Bayezid’in tahta çıkmasından sonra 1483’te Amasya’ya döndü, oradan da İstanbul’a geçti. Bir süre müderrislik yaptı. Edime kadısı olduktan sonra, Anadolu, ardından Rumeli kazaskerliğine yükseldi. 1514’te I. Selim ile birlikte İran seferine katıldı. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirler yazdı. Şiirlerinde Hâte-mi mahlasını kullandı. Abdurrahman Efendi’nin Sûre-i Kadir tefsiri, Hâşiye-i Şerh-i miftâh, Hâşiye-i Şerh-i vâkıf\ Fetevâ, Taha-kî-i cüz-i lâyetecezzâ adlı yapıtları ve bazı risaleleri de vardır.

Yorum yazın