Muammer Sun Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Muammer Sun Kimdir – Muammer Sun Hayatı ve Eserleri

Muammer Sun (d. 15 Ekim 1932, Ankara), besteci ve müzik yazarı. Müzik eğitimine ağırlık veren çalışmalarıyla tanınır.

Müzik öğrenimine 1946’da Askeri Muzıka Okulu’nda başladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’ne girdi. 1960’ta yüksek bölümü bitirince, aynı okulda solfej öğretmenliğine getirildi. 1967’de bu görevinden ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Kültür Müsteşarlığı’n-da müşavir olarak çalışmaya başladı. Gazi Eğitim Enstitüsü nde, Siyasal Bilgiler Fa-kültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksekokulu’n-da, Ankara. İzmir ve İstanbul Devlet konservatuvarlarında ders verdi. 1969-72 arasında TRT Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 1982’de emekliye ayrıldı. Daha sonra kendisine Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından doçent unvanı verildi. Haziran 1990’da Bilkent Üniversitesi bünyesindeki Modal Müzik Araştırma Merkezi’nde uzman olarak çalışmaktaydı.

Büyük ölçüde geleneksel Türk müziği birikiminden yararlanan Muammer Sun, üçlü aralıklara dayalı klasik Batı armonisi yerine, Kemal İİerici’nin sistemleştirdiği dörtlü aralıklara dayalı Türk müziği armonisini benimsemiştir. Çocuk ve gençlik koroları kurmuş, eğitim müziği dalında pek çok yapıt bestelemiştir. Başlıca besteleri arasında, Yur! Renkleri (1953-65; 1966 TRT Orkestra Müziği Yarışması birincilik ödülü) adlı orkestra süiti, Keman ve Orkestra İçin Dört Parça (1955-72), Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (1959), Demet (1959-61) ve Sultan Gelin

(1964) süitleri, üflemeliler beşlisi için Serpintiler (1965-67), Ses .ve Orkestra İçin Türküler (1976-77), Demet ile Memel (1983) ve Ben Mimar Sinan (1988) adlı sahne müzikleri, Hıdrellez adlı bale müziği (1985), koro için Milli Egemenlik Destanı (1987; TBMM “Milli Egemenlik” konulu çocuk şarkısı yarışması birincilik ödülü). Koro ve Solo İçin On Halk Türküsü (1989) sayılabilir. Bando müziği dalında da yapıtları bulunan Muammer Sun, müzikli radyofonik çocuk oyunları için çeşitli partisyonlar yazmıştır. Ayrıca müzik eğitimine ilişkin, Türkiye’nin Kültür, Tiyatro, Müzik Sorunları (1969, 1974), Solfej (1974, 1980), Temel Müzik Eğitimi (1982, 1984), Kır Çiçekleri (1977, 1984) adlı kitapları da vardır.

Yorum yazın