Molla Şemsüddin-i Fenari

Molla Şemsüddin-i Fenari , Molla (1350-1430) şeyhülislam. Mave-ıraünnehir yöresinde dünyaya geldi. Anadolu’da ünlü bilginlerden ders aldı. Bir ara Bursa’da, sonra Mısır’da müderrislik yaptı. Çelebi Mehmet zamanındı yeniden Burıa’ya döndü ve 2. Murat tarafından 1424’te şeyhülislamlığa atandı, tik Oımanlı şeyhülislamı olan Fenari, Burıa’-da yaptırdığı caminin yanma gömüldü. Binlerce ciltlik bir kitaplık bıraktı. Kendili de yüze yakın eıer yazdı (teftirler, haşiyeler, şerhler, derlemeler, vb.).

Yorum yazın