Mithat Paşa kimdir

Mithat Paşa kimdir , Mithat Paşa hayatı hakkında bilgiler

Türk devlet adamı (İstanbul, 1822-Taif, 1884).

Ası adı Ahmet Şefik olan Mithat Paşa 1834’te, Divanı Humayun Kalemi’ ne memur olarak girdi, 1840’ta Sadaret Mektubi Kalemi’ne geçti, 1842’de de Şam Tahrirat kâtipliğine getirildi. 1849’da atandığı Meclisi Vâlâ mazbata odasında Tanzimat ileri gelenleriyle tanışma olanağı buldu. Bu görevdeyken birçok yolsuzluğu devlet lehine çözümleyerek güven kazandı. 1854-1855 yıllarında Balkanlar’da teftiş gezisine çıktı; dönüşünde, gerekli gördüğü düzenlemelerle ilgili bir raporu Mustafa Reşit Paşa’ya verdi. Paşanın beğenisini kazanarak Paris, Londra, Brüksel, Viyana elçiliklerinde çalıştı. 1861’de paşa sanıyla Niş valiliğine atandı. Valiliği sırasında Süistre ve Vidin, Niş’e katılarak Tuna vilayeti oluşturuldu. Tuna vilayetini bayındırlaştıran Mithat Paşa 1868’de Şurayı Devlet (Danıştay) üyesi oldu, 1869’da Bağdat valiliğine atandı. Mahmut Nedim Paşa, Bağdat’ın artan gelirinden bayındırlık işine ayrılan paranın İstanbul’a gönderilmesi isteğinde ısrar edince, istifa ederek İstanbul’a döndü. Mahmut Nedim Paşa’nın muhaliflerinin yardımıyla 1872’de sadrazamlığa getirildiyse de iki buçuk ay sonra ayrılarak Şurayı Devlet başkanı oldu. Bu dönemde her alanda gerilemenin hızlanması ve yönetimin çaresiz kalmasından dolayı Abdülaziz tahttan indirildi (1876). Yerine geçen Murat V’in akıl dengesi bozuk olduğundan, onun yerine de üç ay sonra Abdülhamit II tahta geçti. 19 Aralık 1876’da ikinci kez sadrazam olan Mithat Paşa’nın çabasıyla Kanunu Esasi ilan edildi (23 Aralık 1876). Ancak Mithat Paşa Meclisi Mebusan ve Ayan’ın açıldığını göremeden, sürgüne gönderildi. Daha sonra atandığı İzmir valiliği sırasında tutuklanarak Taif’e sürüldü, bu sürgün döneminde anılarını yazdı. 8 Mayıs 1884’te sürgünde öldürüldü.

Etiketler: , ,

Yorum yazın