Mirza Muhammed Mehdi Han

Mirza Muhammed Mehdi Han
MEHDİ HAN (Mirza Muhammed bin Muhammed Naşir Esterâbâdî), iranlı tarihçi (XVIII. yy.). İran tarihinin en karışık devrinde başa geçen Nadir Şah, doğu ve batı sınırları arasında savaşırken Mehdî Han da onunla birlikte bulundu. Bu sırada kendisine vakanüvislik, emirlerin ve fermanların yazılması gibi görevler verildi. Bunun yanında Incil’i Farsça’ya tercüme etmekle görevlendirilen ermeni rahiplerine yardım etti ve bir de Çağatayca-Farsça lügat hazırladı. Nadir Şah’ın hizmetine girdiği tarih belli değildir. Hükümdarın öldürülmesine kadar bu görevde kaldı (1747). Nadir Şahın Türklerle yaptığı anlaşmadan sonra elçilik göreviyle İstanbul’a gönderildi. Mehdî Han ve arkadaşları, yolculukları sırasında Bağdat ve Meşhed’i ziyaret ettiler. Bu sırada Nadir Şahın öldürülmesiyle İran’da karışıklıklar çıktı; Mehdî Han Bağdat’ta oturmak zorunda bırakıldı. Büyük bir dilci ve nesir ustasıydı. Eserleri: Tarih-i Cihankii-şa-yi Nadirî (Nadir Şahın Dünyayı Tanıtan Tarihi); Dürre-i Nadirî (Nadirî’nin İncileri); İnşa veya Münşeat; Tarih-i Ruzane-i Nadir Sah (Nadir Şahın Günlük Tarihi); Senglah (Taşlık); Mabeni-ül-Luğa (Sözün Yapıları); Zevahir-üt-Tabiiye (Tabiattan Görünüşler). [m]

Yorum yazın