Mikhail Speransky

Mikhail Speransky

Rus siyaset adam (Çerkutino 1772 -Petersburg 1839). 1806-1812 Arasında Aleksandr I’in danışmanlığını yaptı. Rusya’da uygulanacak çok liberal bir reform tasarısı üstünde çalıştı (1809). Bu tasarıda hükümet otoritesiyle merkeziyetçi olmayan bir yönetim bağdaştırılıyor ve aydın sınıfların devlet işlerine katılmasına imkân veriliyordu. Düşünceleri «jakoben» görüşleri olarak nitelendirildi, soylular sınıfının muhalefetiyle karşılaştı. Soylular Speranskiy’i 1812’-de Sibirya’ya sürdürdüler. Orada vali tayin edildi (1819-1821). Sonra rus kanunlarının bir koleksiyonunu yayımlamakla görevlendirildi (1826-1833).

Yorum yazın