Michel Ney

Michel Ney Elchingen dükü, Moskova prensi, Fransa mareşali (Saarlouis 1769-Paris 1815). Küçük bir memurken, 1788’de orduya girdi, Fransız devrimi ve kendi cüret ve cesareti sayesinde yükseldi. 1794 ve 1795 Savaşlarına katıldı; 1796’da general oldu. 1799 da vekâleten Ren ordusuna kumanda etti. Napolyon’a bağlandı ve 1802’de diplomatik bir görevle İsviçre’ye gönderildi. 1804’te mareşal oldu, 1805 Seferine katılarak Elc-hingen’i (14 ekim) ve Tirol’ü ele geçirdi. Jena savaşına katıldı ve Friedland seferinde elde ettiği kesin sonuç, YİĞİTLER YİĞİDİ diye anılmasına yol açtı. 1808’de Elchingen dükü oldu, Ispanya’da, özellikle Galiçya’da gerillacılara karşı savaştı. Bu işten usanç getirdi ve bir süre dinlenmek istedi. Geçici olarak emrinde bulunduğu Massena tarafmdan 1811’de Fransa’ya gönderildi. 1812’de Rusya seferine katıldı. Moskova yakınlarında, Borodino savaşında yararlık gösterdi ve Moskova prensi unvanını aldı (7 eylül 1812). Napolyon ordusunun geri çekilişinde, artçı kuvvetlere kumanda etti, Platov’un taarruzundan kurtuldu ve Berezina nehrini başarıyle geçti. Almanya’daki savaşlara katıldı ve Dennewitz’te yenildi (eylül 1813). Napolyon’u tahttan vazgeçirmeğe çalıştı ve Restorasyon hükümetine yanaştı; buna karşılık Restorasyon hükümeti de onu Fransa Yüksek meclisi üyeliğine getirdi (1814). Fakat devrim sırasında yabancı ülkelere kaçan soylulardan gördüğü hakaret üzerine taşraya çekildi, imparatorun dönüşünü açıktan açığa kınadı; onun yolunu kesmeğe hazırlanırken, kıtaların Napolyon hayranlığı karşısında, fikrini değiştirdi ve Auxerre’de Napolyon’a katıldı. Quatre-Bras (16 haziran 1815) ve Waterloo savaşında, süvari ihtiyat kuvvetlerini gelişigüzel düşmanın üstüne saldırtarak çılgınca bir cüretle ve ölüme meydan okurcasına savaştı. Fransa’dan kaçmayı düşündü, sonra Lot’da saklandı; 1815 ağustosunda yakalandı. önce harp divanına verildi. Divan’m yetkisizlik kararı üzerine Yüksek meclis mahkemesi tarafmdan yargılandı; aşırı kral taraftarı olan bu mahkeme Ney’in Bourbon-lar’a ihanetini affetmedi ve onu ölüme mahkûm etti. (L)

Yorum yazın