Merdaviç

MERDAVİÇ (Ebul Haccac bin Ziyar), Ziyarî sülâlesinin kurucusu (? – 935). Ta-beristan’ın Ali taraftarı hâkimleri hizmetinde ve Esfar bin Şireveyh zamanında orduda subay olarak bulundu. Bir süre sonra Esfar’a karşı isyan ederek, Zencan’-da bağımsızlığını ilân etti ve Alamut kalesi civarında Esfar’ı öldürerek Rey ve Taberistan’ı yönetimi altına aldı; bu arada Makân’ın Taberistan’ı geri alma çalışmaları sonuç vermedi; Büveyh’in Ma-kân ordusunda bulunan oğullarının üçü de Merdaviç tarafına geçtiler. Merdaviç 931’-de Cibal’i, Haviân sınırlarına kadar ele geçirdi. Halife Muktedir, İsfahan’ı boşaltması şartıyle, onu fethettiği eyaletlerin valisi tanıdı. Fakat halifenin ölümüyle Merdaviç bu şartı yerine getirmedi; Kereç valisi Ali bin Büveyh’in İsfahan’ı alınca, kardeşi Veşmgir’i Ali’nin üzerine yolladı. Boyun eğmeğe mecbur olan Ali, kardeşi Hasan’ı rehine olarak gönderdi. 934’te halife Kahir tarafından Isfahan’-ı boşaltmak şartıyle valilikte bırakılan

Merdaviç, bir sene sonra türk köleleri tarafından İsfahan’da öldürüldü. Mer-daviç’in amacı Bağdat’ı ele geçirmek ve eski İran imparatorluğunu yeniden kurmaktı. (m)

Yorum yazın