Memduh Şevket Esendal hayatı ve eserleri

Memduh Şevket Esendal (1883-1952) yazar, devlet adamı. Çorlu’da dünyaya geldi. Düzenli bir öğrenim görmedi. 1906’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek siyasete atıldı. On altı yıl elçi (Bakü, Tahran, Kabil), ondört yıl milletvekili olarak görev yapan Esendal, (1941

– 1945) yıllan arasında CHP genel sekreterliğinde bulundu.

Roman ve öykülerini günlük olaylardan (komşuluk ilişkileri, evlilik, boşanma, kiracılık, mal sahipliği vb.) seçen Esendal romanlarında sade bir dil kullanmıştır. Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanıyla 1934 yılında CHP Roman Armağanı ödülü’nü kazanan Esendal’m Temiz Sevgiler ve Ev Ona Yakıştı adlı iki de öykü kitabı vardır.

Etiketler:

Yorum yazın