Mehmet Şevki Yazman Kimdir

Mehmet Şevki Yazman Kimdir

asker, yazar (Elazığ 1896-istanbul 1974). Harp Öulu’nu bitirdiği yıllar Birinci Dünya Savaşı’na katılmasını gerektiren yaş ve meslek sınırına uyduğu için en genç yaşta bu yaşamın gözlemlerine ulaştı, Kurtuluş Savaşı’na gönüllülükle katıldı; daha sonra istihkam subaylığı, İÜ Fen Fakültesi’ni bitirmesinde kolaylık sağladı, albay emeklisi ve gazilikle geri plana düştüğü zaman siyasal yaşama girdi, Elazığ milletvekili olarak tBMM’de yer aldı (1950-1954). Meslekleriyle ilgili kitapları dışında ilginç konuların özgün anlatımını getiren Mehmetçik Avrupa’da eseri önemlidir (1926-1976); katıldığı savaş cephelerini inceleyen kitaplar-hazırladı, ötekiler: Toros Çocuğu (roman, 1943), Bonjur Fransa (gezi notları, 1957), Atatürk’le Beraber (anılar, izlenimler, 1970) vb.

Yorum yazın