Mehmet Nuri Bey

Mehmet Nuri Bey Şatonöf, türk devlet adamı (İstanbul 1858 – ay.y. 1908). Abdülmecid zamanında İstanbul’da müslüman olarak Reşat adını alan ünlü Chateauneuf ailesinden bir fransız öğretmenin oğlu. Bu ailenin Süleyman II ile Ahmed II zamanlarında, on yıl (1689*1699) Türkiye’de kalan Marquis de Chateauneuf’ün soyundan geldiği söylenir. Nuri Bey, Galatasaray’ı bitirdi. Fransa’da yüksek ziraat mühendisliği öğrenimi gördü. İstanbul’a dönüşünde Halkalı Ziraat okuluna müdür oldu. Hariciye başkâtipliğine tayin edildi

(1893). ölünceye kadar bu görevde kaldı. La Haye Barış konferanslarında ve Ro-ma’da, anarşistlere karşı açılan milletlerarası konferansta delege olarak bulundu. Çeşitli makale ve tercümeleri vardır. Yazar Reşat Nuri Darago* Mehmed Nuri Beyin oğludur, (m)

Yorum yazın