Mehmet Kadri Efendi

Mehmet Kadri Efendi imamzade, Şeyh, türk kazaskeri (? 1600-istanbul 1657). Mustafa Safî Efendinin oğlu, öğrenimini bitirdikten sonra şeyhülislâm Yahya Efendiden mülâzemet aldı. Mehmedağa, Ali-paşayıcedid, Ayşesultan, Sahnıseman, Gevhersultan dârülhadisi, Vefa hakaniyesi ve Süleymaniye medrelerinde müderrislik yaptı. 1643’te Selânik kadılığına tayin edildi. Bu görevinden alındı. Bir süre sonra gene Selânik ve Edirne kadısı (1645), Cinci Hüseyin Efendi yerine Anadolu kazaskeri oldu (1647). Üç gün sonra azledildi; sonra üç defa bu göreve getirildi. Rumeli kazaskerliği payesini aldı (1653), sonra azledildi (1654). [m]

Yorum yazın