Mehmet Kabuli Paşa

Mehmet Kabuli Paşa, türk devlet adamı (İstanbul 1812-ay.y. 1877). Kâtip Emin Kabulî Efendinin oğlu. Mektebi Maarifi Adliyede okudu. Divan ve tercüme kalemlerinde çalışırken önce Berlin, sonra da Londra elçilik kâtiplerinde görev aldı. Atina elçiliğine tayin edildi (1851). Bir yıl sonra Tahriratı Hariciye kâtibi oldu. Hariciye müsteşarlığına getirildi (1859). Girit nizamnamesini hazırlamak için Âli Paşa ile birlikte oraya gönderildi. Dönüşünde Ticaret nazırı (1867), Viyana elçisi(1873), Şehremini (1874) ve ikinci defa Ticaret nazırı oldu. 1875’te Petersburg elçiliğine gönderildi. Birinci Meşrutiyetin ilânından sonra (1876) açılan Âyan meclisi üyeliğine seçildi. Bazı şiirleri vardır, (m)

Yorum yazın