Mehmet Halis Efendi

Mehmet Halis Efendi, türk din bilgini (Şirvan, istanbul 1912). İlköğrenimini Şirvan ve Amasya’da yaptı. İstanbul’a gelerek Tikveşli Yusuf Ziyaeddin Efendiden icazet aldı. Fatih camiinde öğretime başlayarak icazet verdi. Huzur derslerine muhatap olarak katıldı (1897-1898). Dârüşşafakanm kurucularından ve ilk öğretmenlerindendir. Halep mevleviyeti payesine yükseldi. Deıs vekâletinden emekliye ayrıldı. Eserleri: Telhis-ün-Nahiv (Gramer özeti), Mizan-ül-Ezhan-ı fil Mantık (Mantıkta Zihinler Dengesi), tlm-i Kelâm (Kelâm İlmi), Usûl-ü Akaid (inançlar Metodu), [m]

Yorum yazın