Mehmet Esat Efendi

Mehmet Esat Efendi imamzade, türk din bilgini (İstanbul, ?-ay.y. 1850). Zeyrek camii imamı Konyalı Ahmed Efendinin oğlu. Öğrenimini bitirerek dersiâm ve müderris oldu. Kudüs mollalığı (1816), Mısır mollalığı (1823), Medine kadılığı (1827), Halep kadılığı (1829) görevlerinde bulundu. Mekkei Mükerreme payesine yükseldi. Daha sonra evkaf müfettişliğine getirildi. Ebediye ve irfaniye okullarının açılışında Anadolu payesiyle bu okulların nezaretiyle görevlendirildi (1838). Rumeli payesine yükseldi (1840). Meclisi vâlâ üyeliği yaptı. Huzur derslerine muhatap (1811-1824) ve mukarrir (1825-1835) olarak katıldı. Eserleri: Dünü Yekta Şerhi, Seraciye Şerhi, Halebî Şerhi (Hilyetünnaci adiyle), Feth-i Kostantiniye Risalesi (İstanbul’un Alınışı Risalesi). [m]

Yorum yazın